windykacja dłużników
specjalizacje

Klienci Kancelarii uzyskują wsparcie w zakresie dochodzenia roszczeń wobec Ich dłużników.
Kancelaria świadczy m.in. usługi obejmujące:

  • windykację polubowną
  • windykację sądową
  • reprezentację w zakresie egzekucji komorniczych