Dostosowanie obsługi prawnej do potrzeb Klienta
zasady obsługi

Kancelaria Noworyta zajmuje się kompleksową obsługą firm.
Naszymi Klientami są również osoby nie będące przedsiębiorcami.

Aby maksymalnie usprawnić obsługę podmiotów, oraz aby zasady współpracy były jasne i przejrzyste, Kancelaria stosuje następujące reguły:

  • obsługa świadczona jest w języku:
         - polskim
         - francuskim
         - angielskim
  • bezwzględnie szanujemy czas Klienta- obsługa może być świadczona w siedzibie Kancelarii lub w miejscu wskazanym przez Klienta
  • miesięczne rozliczenia w formie bezgotówkowej, faktury Vat z wcześniej ustalonym terminem płatności
  • różne systemy rozliczeniowe:
           -system godzinowy czyli czas pomnożony przez stawkę godzinową
           -ryczałt-zasada wszystko w cenie
           -system mieszany
  • gwarancja natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług prawnych przez Klienta bez podania przyczyny