sprawy komunikacyjne i transportowe
specjalizacje

Klienci Kancelarii korzystają również ze wsparcia prawnego w zakresie spraw komunikacyjnych i transportowych.
Kancelaria prowadzi sprawy:
 
  • indywidualne wynikające ze zdarzeń w ruchu drogowym
  • związane z charakterystyką profilu gospodarczego Klienta